Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Årsredovisning 2016
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
MSB går in i sitt nionde verksamhetsår som en mogen myndighet. Uppdraget att samordna hanteringen av flyktingmottagandet synliggjorde MSB:s roll och verksamhet för fler aktörer i samhället. MSB är idag en myndighet som stödjer utvecklingen av samhällets beredskap för olyckor, kriser och krig. Olika delar av verksamheten stödjer varandra. Arbetet med utveckling av samhällsskydd och arbetet med utveckling av beredskap integreras i MSB:s operativa arbete, och erfarenheter som gjorts under operativt arbete i händelser som skogsbranden och samordningen av flyktingmottagande omsätts i åtgärder som stärker samhällsskyddet och beredskapen. Erfarenheter från internationella insatser nyttiggörs i den nationella beredskapen, och nationella insatser ger ny kunskap som är tillämplig i internationella insatser.