Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av trafikolycka : vägledning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Vägledningen underlättar datainsamling och utredning av trafikolyckor. Den riktar sig främst till räddningstjänstens utredare och lägger tonvikt på fotodokumentation och den tidiga insamlingen av information. Vägledningen är framtagen av MSB tillsammans med Trafikverket och kommunala räddningstjänster.