Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kriskommunikation i det digitala medielandskapet : rapport från projektet Kriskommunikation 2.0 Forskning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Denna rapport utgör en kort version av slutrapporteringen från projektet Kriskommunikation 2.0. Projektets insamlingsarbete inleddes hösten 2012 med webbpaneler och intervjuer om kriskommunikationen i samband med en brand i Halmstads hamn, och det avslutades tre år senare med uppföljningsenkäter till den stora skogsbranden i Västmanland. Däremellan har uppgifter samlats in om allmänhetens, myndigheternas och mediernas kommunikation vid så varierande kriser som Instagramoroligheterna i Göteborg vintern 2012, de omfattande gatuoroligheterna i Husby i maj 2013 och stormen Simone hösten samma år. Undersökningarna har gjorts under en period som präglats av stora förändringar i mediesamhället vad gäller konsumtion, produktion och formerna för presentation, vilket skapat nya och ständigt föränderliga villkor för dem som ska kommunicera. Det är dessa förändringar, och deras betydelse för kriskommunikationen, som projektet studerat och analyserat, med särskilt fokus på de sociala medierna. En utgångspunkt i analyserna har hela tiden varit att lägga särskild vikt vid medborgarintresset. Rapporten är författad av en forskargrupp på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet. Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.