Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kostnader för störningar i infrastrukturen : metodik och fallstudier på väg och järnväg
Författare
Ahlberg Joakim
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Denna rapport innehåller en genomgång av metodiken för beräkning av samhällsekonomiska kostnader för störningar i väg- och järnvägstrafik. I rapporten tillämpas också metodiken i ett mindre antal fallstudier. Studien har genomförts av VTI på uppdrag av MSB.