Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nytt från NSO : nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd – Juni 2015
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Mycket har hänt sedan NSO presenterade en ny strategi i Stockholm i juni 2014. Här är uppdateringar på sju viktiga punkter.