Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Oljepåslaget på Tjörn 2011 : en utvärdering av förberedelser, förmågor och hantering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten
Utgivningsår
2014
I september 2011 inträffade en fartygskollision utanför Jyllands nordvästkust med ett omfattande oljeutsläpp som följd. Utsläppet drabbade huvudsakligen Tjörns kommun på den svenska västkusten med omfattande ekologiska och ekonomiska konsekvenser som följd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Havs- och vattenmyndigheten har låtit genomföra en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget. I utvärderingen har ingått att bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig.