Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Boverkets byggregler BBR : BFS 2011:6 : ändringar införda till och med BFS 2013:14 (BBR 20)
Utgivare
Boverket
Utgivningsår
2013
Konsoliderad version av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR. Senast ändrad genom BFS 2013:14 BBR 20.