Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
MSB och internationella insatser : fem framtidsscenarier
Författare
Åhman, Teresa, Tejpar, Johan, Frelin, Jan
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2012
Syftet med studien är att identifiera och analysera ett antal trender och händelseutvecklingar som kan påverka MSB:s internationella insatser på upp till 20 års sikt, och sedan utveckla fem möjliga framtidsscenarier för MSB. Det finns ett antal områden som MSB inte kan påverka men som myndigheten ändå bör följa i sitt strategiska arbete, t ex framtidens naturkatastrofer, privata företags roll i internationella insatser och urbaniseringens konsekvenser. Dessutom finns ett antal områden som myndigheten till viss del kan påverka och som även kan påverkas av andra, t ex utveckling inom EU, FN och NATO. Till sist finns ett centralt område som myndigheten kan påverka utvecklingen av redan i dag, och det är inriktningen och utformningen av MSB:s insatsförmågor samt synen på vilken roll myndigheten kan och bör ha i framtidens internationella insatser.