Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandsäker camping : Tips och råd till dig som campinggäst
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Husvagnar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. När räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent. En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.