Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ledningsprinciper för processäkerhet : vägledning för ledande befattningshavare inom högriskbranscher
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Denna vägledning om ledningsprinciper för processäkerhet har sammanställts inom ramen för OECD:s program för kemikalieolyckor och syftar till att lyfta fram de grundläggande principerna för en företagslednings styrning av processäkerheten. Den är förenlig med OECD:s vägledande principer för förebyggande av, beredskap för och insatser vid kemikalieolyckor samt OECD:s vägledande principer för utveckling av säkerhetsindikatorer. Publikationen är ett resultat av ett samarbete, under ledning av OECD:s styrgrupp för Ledningsprinciper för processäkerhet, mellan ett stort antal experter från olika länder och organisationer, både inom den offentliga och privata sektorn. Baserat på gemensamma erfarenheter hos denna diversifierade grupp av internationella experter försöker man i Ledningsprinciper för processäkerhet 9 – Vägledning för ledande befattningshavare inom högriskbranscher fastställa en bästa praxis.