Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Forskning åter till nytta vid silobrand i Jönköping
Författare
Persson Henry, Blom Joel
Utgivare
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2008
Erfarenheterna från forskningen kring släckning av silor har återigen visat sig värdefull. Denna gång vid en brand i en träpulversilo hos Jönköpings Energi.