Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fysiska gränsvärden : sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet "Brandmannens fysiska förmåga"
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Den rapport från forsknings- och utbildningscentret Winternet som den här sammanfattande skriften huvudsakligen utgår ifrån är den tredje i en serie studier som MSB och tidigare Räddningsverket har finansierat. En stor utmaning vid nyanställning av brandmän är att hitta tester som på bästa sätt motsvarar de fysiska krav som ställs på brandmannens enskilda och samlade arbetsinsatser. Vilka fysiska tester och kravnivåer som ska användas bestämmer varje enskild arbetsgivare. Beroende på riskbild och befolkningsunderlag hos respektive kommun varierar brandmännens arbetsuppgifter mellan olika orter. Under det senaste decenniet har därför Räddningsverket och senare Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap initierat studier för att kartlägga detta närmare.