Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vad lärde vi oss? : ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete
Författare
Erlandsson Ulf
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
Boken identifierar ett antal minnesvärda händelser varav de flesta är bränder som har betydelse även för dagens säkerhetsarbete. Ulf Erlandsson beskriver händelseförloppen och försöker besvara frågor om vad vi lärde oss och, indirekt, vad vi inte lärt oss eller har glömt.