Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
Utgivare
Brandskyddsföreningen
Utgivningsår
2011
Handboken är anpassad till djurskyddslagen, föreskriften ELSÄK-FS 2008:1, elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och försäkringsvillkoren. LBK:s handbok uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. Elinstallationer och elektrisk utrustning som används i lantbruket och hästverksamhet utsätts i många fall för stora påfrestningar. Det hänger samman med att utrustningen ofta används i miljöer som är fuktiga, frätande eller extremt dammiga och därmed brandfarliga. Dessutom utsätts en stor del av elutrustningen för stora temperaturvariationer vilket också kan medföra problem med korrosion och kondens. De som ska utföra elinstallationer i dessa miljöer måste sätta sig in i och ta hänsyn till de förhållanden som råder. En riskbedömning måste därför alltid genomföras innan arbetet påbörjas. Det är nödvändigt för att minska risken för skador och olyckor samt för att uppnå en god el- och driftsäkerhet. Handboken gäller som försäkringsföreskrift för de flesta lantbrukare från och med 1 januari 2005. Boken är ett särtryck av Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendation 5. Handbok 2011:1 ersätter Handbok för elinstallationer i lantbruk utgåva 2005:1.