Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elmiljö i anläggningar för räddningstjänst
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2010
Handboken vänder sig i huvudsak till de kategorier av personal som blir involverade vid produktion av räddningscentraler och sambandssystem. Exempel är företrädare för räddningstjänsterna, länsstyrelserna, konsulter och även Räddningsverkets egen personal. Syftet är att man skall kunna hänvisa till handboken vid upprättande av förstudie/åtgärdsförslag och att projektören därefter med direkt utnyttjande av materialet eller efter anpassning skall kunna utforma korrekta bygghandlingar för aktuella projekt.