Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsinsatser vid händelser med farliga ämnen
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2009
Händelser med farliga ämnen kan få mycket allvarliga konsekvenser, både för de människor som drabbas liksom för samhället som helhet och insatspersonal som blir inblandad i händelsen. För att genomföra effektiva insatser krävs gemensam planering och samverkan. Här presenteras ett antal färdiga och pågående utvecklingsprojekt som t ex nationella förstärkningsresurser som ska stödja den kommunalaräddningstjänsten vid händelser med farliga ämnen, först på plats, en kalender avsedd för räddningstjänst, sjukvård och polis, rekommendationer för att skapa förutsättningar för bättre samverkan mellan "blåljusmyndigheter", utbildningar m m