Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ship Collision Risk : an identification and evaluation of important factors in collisions with offshore installations
Författare
Geijerstam, Karin af, Svensson, Hanna
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Syftet med examensarbetet är att analysera varför kollisioner med oljeplattformar inträffar, dock utan att gå vidare in på konsekvenserna av en kollision. Fokus ligger på fartygets agerande eftersom detta har möjlighet att undvika en kollision genom att ändra kurs. Organisationen på och kring ett fartyg är komplicerad och involverar människor, teknisk utrustning och beslutsfattande på flera olika nivåer. Att förstå, värdera och kvantifiera mänskliga och organisatoriska faktorer samt deras påverkan på olyckor är en utmaning men också nödvändigt då denna påverkan anses vara stor. Människor är inte förutsägbara och olyckor beror ofta på en kedja av händelser vilket ytterligare försvårar en värdering.