Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Values in risk perception : a study of the relationship between values and risk perception in three countries
Författare
Ivanisevic, Jelena, Nordenstedt, Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Resultaten från studien stödjer hypotesen att det finns samband mellan värderingar och riskperception. Det mest signifikanta tecknet på att människors värderingar bidrar till deras riskperception är att vissa värderingstyper var signifikanta för en majoritet av riskerna, även när de reglerats för de demografiska variablerna. Dock tillåter de statistiska metoder som använts inte att detta samband kvantifieras, utan det krävs vidare forskning för att upptäcka detaljerna inom forskningsfältet.