Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Statisk elekricitet : risker i processindustrin
Författare
Lamnevik Stefan
Utgivare
Utgivningsår
2004
Detta kompendium har tagits fram för att vara till hjälp i den interna utbildningen i processäkerhet. Statisk elektricitet kan utgöra en tändkälla inom EX-klassade områden och där man hanterar brännbara gaser, ångor eller finkorniga fasta material (damm).
Relaterade titlar
Fler titlar av Lamnevik Stefan