Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hantering av multipla tjänster i heterogena ad hoc-nät
Författare
Grönkvist Jimmi, Hansson Anders, Nilsson Jan, Sköld Mattias, Svensson Jonathan
Utgivare
Utgivningsår
2009
Syftet med rapporten är att kort beskriva några av de taktiska mobila kommunikationsnät som håller på att utvecklas nationellt och internationellt, vanliga taktiska användarkrav samt konsekvenser och frågeställningar som detta leder till. Rapporten avslutas med att identifiera och beskriva tre viktiga frågeställningar för fortsatta studier. Den första är prioritetsbaserad resursfördelning inom ad hoc-nät. Eftersom resurserna är begränsade vill man fördela dessa till de tjänster som gör att användarnyttan maximeras. Den andra gäller broadcasttekniker i nät med variabla datatakter. En stor del av trafiken i taktiska nät är av broadcastnatur och det finns ett tydligt behov av att kunna effektivisera distributionen av sådan trafik. Den tredje frågeställningen gäller interaktioner mellan vågformer. Framtidens mjukvaruradio kommer samtidigt att kunna hantera multipla vågformer såsom TDRS A, TDRS B, ESSOR, WOLF, och COALWNW.