Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utbrotten av fågelinfluensa i Sverige 2006 : Myndigheternas beredskap och samverkan
Författare
Ödlund Ann, Castenfors Kerstin
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2006-12-07
Studien syftar till att undersöka i vad mån en ökad förmåga till myndighetssamverkan skapats genom de samverkansåtgärder som ansvariga myndigheter vidtagit under förberedelserna inför, och hanteringen av, utbrotten av fågelinfluensan 2006.