Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk utvärdering av Norreportskolan Ystad
Författare
Andersson Björn, Jönsson Daniel, Larsson Leif, Strandh Lars
Utgivare
Utgivningsår
1994
Denna rapport avser att ge en uppfattning om den brandtekniska säkerhetsnivån på Norreportskolan i Ystad. I rapporten jämförs objektets nuvarande skyddsnivå med den enligt Boverkets Byggregler 94 gällande. Rökfyllnads- och utrymmesberäkningar har genomförts.