Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Alternativ till utrymningsväg från gruva och annan underjordsanläggning
Utgivare
Utgivningsår
0
Resultat från fullskaleprov med flyttbar räddningskammare avsedd som skyddsrum vid en brand samt förutsättningar för dess användning. Prov utfördes med brand i en hjullastare (ca 2000 kg gummi och 600 liter olja). Rapporten har korta noteringar från inträffade bränder.