Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Enfald mångfald och kärlek
Författare
Brolin Mats, Letser Torsten
Utgivare
Utgivningsår
2005
Filmen handlar om ett projekt i Norge för att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Filmen följer några personer i "uniformsyrken".