Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Faller en - faller då alla? : en slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2009
Syftet med rapporten är att redovisa ett regeringsuppdrag som har genomförts av Krisberedskapsmyndigheten och att sprida resultaten till de aktörer som har behov och intresse av att ta del av dessa.  Regeringsuppdraget omfattade att identifiera och analysera kritiska beroendeförhållanden i samhället. Tydliga målgrupper för rapporten är centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner men även privata aktörer. Kunskap om beroenden är det första steget mot att stoppa spridningseffekter som i värsta fall kan leda till allvarliga kriser för samhället.