Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bestämning av belastade träväggars brandmotstånd genom försök i reducerad skala : en förstudie
Författare
Lundqvist Annika, Wickström Ulf
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1987
Ur innehåll Urval av träreglar Försök i modellugnen Försök i vertikalugnen Beräkningsmodell Beräkning av en väggkonstruktions böjstyvhet Beräkning av brandmotståndstiden för väggkonstruktioner Andra belastningsfall, randvillkor och regellängder