Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utmattningsanalys av järnvägsbroar : en fallstudie av stålbroarna mellan Stockholm Central och Söder Mälarstrand baserat på teoretiska analyser och töjningsmätningar
Författare
Andersson Andreas
Utgivare
Kungliga Tekniska högskolan
Utgivningsår
2009
Denna avhandling omfattar en fallstudie av utmattningsrisken för järnvägsbroarna mellan Stockholms Central och Söder Mälarstrand eftersom ett stort antal sprickor i broarna är kända sedan länge. I samband med en bärighetsutredning av sträckan har ett stort antal anslutningspunkter i samtliga broar identifierats som kritiska avseende utmattnignsrisk.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie TRITA-BKN
Fler titlar av Andersson Andreas