Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Can we learn from the heritage lost in a fire? : Experiences and practises on the fire protection of historic buildings in Finland, Norway and Sweden
Författare
Laurila Anu (red.)
Utgivare
National board of antiquities
Utgivningsår
2004
Information från ett samarbetsprojekt (Finland, Norge och Sverige) om brandskydd och bränder i kulturbyggnader. Här finns exempel på bränder samt förslag till åtgärder för att minska riskerna och konsekvenserna. Främst berörs byggnader uppförda i trä. Från Sverige rapporteras bränderna i Södra Råda ödekyrka, Katarina kyrka och en kvartersbrand i Jönköping. Brandskyddsåtgärder för områden med tät äldre kvartersbebyggelse i trä redovisas liksom åtgärder efter brand och insatsplanering.