Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hamnar för fritidsbåtar
Utgivare
Svenska båtunionen
Utgivningsår
2006
Syftet med denna bok är att den skall vara till ledning för båtklubbar, kommuner m fl vid planering, projektering, byggande och drift av hamnar för fritidsbåtar. Boken grundar sig bl a på en inventering och studium av ca 300 befintliga hamnar spridda över landet samt på kunnande och erfarenheter hos ett stort antal funktionärer inom båtorganisationerna, kommunala tjänstemän och branschfolk. Boken ger en konkret beskrivning av frågor och förslag till lösningar beträffande lokalisering, planering, utformning, utrustning, finansiering, förvaltning, drift och underhåll av fritidsbåthamnar. Boken innehåller råd om brandskydd vid uppläggning på land.