Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Planering och samverkan vid händelser med farliga ämnen
Utgivare
Rikspolisstyrelsen (RPS), Socialstyrelsen (SoS), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2008
Försvarsdepartementet gav under 2003 Räddningsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda och redovisa de åtgärder som främjar samverkan mellan ansvariga myndigheter i samband med personsanering. Personsanering syftar till att befria en person från skadliga ämnen efter att en så kallad C-, B-, R- eller N-händelse (kemisk, biologisk, radiologisk eller nukleär händelse) har inträffat. Uppdraget redovisades 1 mars 2005. Den här rekommendationen har tagits fram för att de åtgärder och förslag som redovisades i regeringsuppdraget ska nå ut till aktörer som ansvarar för det operativa arbetet i samband med händelser med farliga ämnen och lägger fokus på skadeplatsorganisation. Syftet med rekommendation är att skapa förutsättningar för bättre samverkan, bland annat genom att förbättra utbildningen inom området och öka de olika myndigheternas kunskap om varandras arbetssätt.