Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analysis of Fire Debris after Tyre Fires and Fires in Electrical and Electronics Waste : BRANDFORSK project 633-051
Författare
Lönnermark Anders
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2005
Brandförsök har genomförts med bildäck respektive elektrisk och elektronisk utrustning. Resterna efter brandförsöken har analyserats med avseende på metaller och olika organiska ämnen. Resultaten presenteras i denna rapport där även jämförelser görs mellan de olika försöken och med gränsvärden för förorenad mark. Det presenterade arbetet har finansierats av Brandforsk medan själva brandförsöken ingick i ett projekt finansierat av Räddningsverket.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Lönnermark Anders