Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vattendimma : teori, fysik, simulering : BRANDFORSK projekt 514-021
Författare
Hertzberg Tommy, Hahne Adam, Josefsson Carl, Holmstedt Göran, Husted Bjarne
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2004
Denna rapport ger en sammanställning av de mekanismer som styr vattendimmans släckeffektivitet. I rapporten redovisas också olika simuleringsverktyg som kan användas för att simulera släcksystem baserade på vattendimma.