Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Design fires for enclosures II : Field model based design fires : Brandforsk project 323-021
Författare
Axelsson Jesper, Hertzberg Tommy, Cohe Cecile
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2004
Detta projekt  använder CFD-koden SOFIE (Simulation of Fires in Enclosures) för att undersöka möjligheterna att skapa dimensionerande bränder. Som exempel har två olika fullskaliga rumsscenarier simulerats med CFD och resultaten har jämförts både med experimentella data och med simuleringar med de enklare verktyg som användes i ett tidigare projekt. Scenarierna som simulerats är två olika rumsbränder, Room/Corner test med gasbrännare som antändningskälla och ett större rum med en brinnande fåtölj eller gasbrännare som antändningskälla. I båda fallen simulerades flera olika material för att representera olika brandbeteende och olika Euroklasser. Totalt simulerades 17 olika byggnadsmaterial och jämfördes med experiment. De experimentella resultaten är hämtade från tidigare projekt. Simuleringarna med CFD gav god överensstämmelse med experimenten med undantag för några produkter. Resultaten visar att det är möjligt att använda CFD-koden SOFIE med en enkel flamspridningsmodell för att ta fram dimensionerande brand, förutsatt tillgång till data från småskaligt prov på ytskikten. För enklare scenarier kan en zonmodell ge lika bra eller bättre resultat men för komplexa geometrier och antändningskällor är CFD ett bättre verktyg.