Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Data base for design fires : Brandforsk project 327-021
Författare
Axelsson Jesper, Hertzberg Tommy, Sundström Björn
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2005
Data Base for Design Fires - Brandforskprojekt 327-021. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har skapat en databas med information från brandförsök på olika material. Databasen är gratis tillgänglig via Internet och kan bl.a. användas som hjälpmedel för att skapa dimensionerande bränder. Databasen nås via denna länk: www.sp.se/fire/fdb