Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Aktörer och omvärld : exempel från beredskapspraktiken
Författare
Johansson Ingrid, Pettersson Conny, Skoglund Per
Utgivare
Göteborgs Universitet
Utgivningsår
1999
Syftet med denna rapport är att studera hur samhällets risk- och krishantering bedrivs utifrån de stora förändringar som skett i Sverige och andra västeuropeiska länder vad gäller hotbilder och samhällets organisation på olika nivåer.