Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kunskapsläge och kunskapsbehov inom beredskapspraktiken : en forskningsöversikt
Författare
Johansson Ingrid, Pettersson Conny, Seppänen Marja, Skoglund Per, Stenström Maria
Utgivare
Göteborgs Universitet
Utgivningsår
1999
Denna rapport är en del av en tidigare ej publicerad förstudie "Beredskapspraktik : sammanhang, synsätt, metodologi och resultat"  inom forskningsprojektet "Sårbarhet och säkerhet, risk och kris. en longitudinell studie av beredskapspraktikens grundsyn, strukturella förutsättningar, metodologi och resultat".