Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtidens risker och säkerhetsarbete : slutrapport mars 2008
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2008
Studieprojektet "Framtidens risker och säkerhetsarbete" har genomförts av Räddningsverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Över 400 personer inom kommuner, regionala och centrala myndigheter, näringsliv, organisationer med flera har medverkat i dialogen under hösten 2007. I slutrapporten som nu är sammanställd redovisas 12 utvecklingsområden för det framtida säkerhetsarbetet.