Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Hedemora stadshotell
Författare
Andersson Joel, Björnfot Johanna, Lennqvist Andreas, Petterson Malin
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Syftet med rapporten är att utvärdera personsäkerheten i hotellet vid händelse av brand. I rapporten belyses det befintliga brandskyddet och det ges förslag på förbättringar av brandskyddet för att öka personsäkerheten.