Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsverkets integrerade beslutsstöd för skydd mot olyckor : en studie av olika användargruppers syn på programmet RIB
Författare
Heydary Homan, Öhberg Marcus
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2006
Detta är en C-uppsats i informatik från Karlstads universitet. Syftet med uppsatsen är att ge vägledning för vidare beslut om huruvida RIB-programmet är användarvänligt och användbart i sitt nuvarande skick eller om viss hänsyn bör göras med användarprofilen i fokus som förändrar åtkomsten av funktioner och information mot användaren beroende på deras behov.