Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Reduktion av joniserande strålning i fysiskt skydd
Författare
Bernson Stefan
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2007
Denna publikation behandlar resulterande strålningsnivå inne i ett skydd från joniserande strålning utanför skyddet. Den anvisar en modell för beräkning av den reduktion av joniserande strålning som erhålls inne i ett skydd. Ursprungligen togs denna modell fram 2002 och har här bl.a. utökats med bakgrundsmaterial om uppkomsten av joniserande strålning och hur den påverkar människan. Avsikten med framtagandet av publikationen är att den skall ingå i Räddningsverkets kunskapsbank för fysiskt skydd. Där skall tillräcklig kunskap ges för att kunna åstadkomma en fortlöpande och framtida förmåga att skapa och vidmakthålla fysiskt skydd för befolkningen.