Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycka med bufferttank för syrgas vid AGA:s luftgasfabrik i Oxelösund, D län den 18 oktober 2006 : Dnr O-08/06
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
2007
En av elva ihopkopplade syrgastankar med en sammanlagd volym om 1100 m³ exploderade när trycket kommit upp till det normalt högsta arbetstrycket 28 bar. Den tekniska undersökningen visade att tanken hade djupa utmattningssprickor i en stor del av längsgående svetsfogar.