Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Medier i kris : en forskningsöversikt över mediernas roll vid kriser
Författare
Nohrstedt Stig Arne, Nordlund Roland
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
1993
Denna bok är en forskningsöversikt som kortfattat redovisar de kunskaper och erfarenheter som författarna anser går att hämta ur forskningslitteraturen på tre närliggande områden, nämligen risk-, katastrof- och kriskommunikation med avseende på mediernas roll i samband med allvarliga samhällsstörningar.