Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brännbart material i djurstallar = Combustible materials in livestock buildings
Författare
Svennerstedt Bengt
Utgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Utgivningsår
2002
I all djurproduktion hanteras idag stora mängder brännbart material såsom grovfoder och strömaterial av varierande slag. Sådant material måste lagras på ett brandsäker och bekvämt sätt. Denna utredning analyserar hur mycket brännbart material som kan lagras i ett djurstall med hänsyn till en eventuell brand i stallet.