Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Acceptabla elavbrott? : fyra strategier för säker elförsörjning
Författare
Frost Christina, Barck-Holst Svante, Ånäs Per, Lövkvist Andersen Anna-Lena
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2004
Projektets syfte har varit att utarbeta och beskriva strategier för elförsörjningens beredskaps- och säkerhetsarbete. Studien har genomförts tillsammans med en expertgrupp med kunskaper om elsystem, elberedskap och samhällsviktiga användare.