Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire-LCA model : furniture study
Författare
Andersson Petra, Simonson Margaret, Rosell Lars, Blomqvist Per, Stripple Håkan
Utgivare
Utgivningsår
2003
En jämförelse av miljöpåverkan från en flamskyddad och en icke flamskyddad soffa har gjorts genom att använda Fire-LCA modellen. Tre olika soffor användes; en soffa kommersiellt tillgänglig i Europa, dvs utan flamskyddsbehandling samt två soffor av samma modell med två olika flamskyddsbehandlingar för att uppfylla Storbritanniens brandskyddskrav. Alla material i sofforna var identiska förutom skummet och klädseln. Emissioner från bränder mättes vid fullskaliga soff- och rumsförsök, dessa emissioner användes som indata i Fire-LCA modellen. Resultaten visar att emissionerna från bränder utgör en stor del av emissionerna för vissa ämnen såsom PAH. Detta bekräftar resultaten från tidigare applikationer av Fire-LCA modellen nämligen att miljöpåverkan från brandskyddande åtgärder genom materialval, design eller flamskyddstillsatser endast kan värderas genom att man även inkluderar dessa åtgärders positiva effekter i form av färre och mindre bränder i utvärderingen.