Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handbok lastsäkring : H Lastsäkring
Utgivare
Försvarsmakten
Utgivningsår
2006
Denna bok vänder sig till personal i Försvarsmakten, i synnerhet fordonsförare och chefer i olika nivåer, som transporterar gods i eller på militära fordon. Innehållet ska även tillämpas vid transport med civila fordon som används inom Försvarsmakten. Boken innehåller Försvarsmaktens tillämpningsanvisningar av Vägverkets föreskrifter om lastsäkring och är uppbyggd i olika kapitel med underavdelningar.