Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En skrift om konflikter : orsaker och lösningar
Författare
Andersson Jan Joel, Munkhammar Johnny
Utgivare
Utgivningsår
2002
Skriften innehåller en översikt över orsaker till konflikter. Innehållet är med nödvändighet starkt förenklat och avkortat. Därför finns sist en utförlig lista över litteratur och länkar för vidare läsning.