Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningstjänstens samverkan i kommunala förbund
Författare
Kallin Lars
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
1997
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka motiv som finns till att bilda räddningstjänstförbund.