Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Andningsskydd
Författare
Wettergren Hans
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
2001
Andningsskyddet utgör en väsentlig del av den personliga skyddsutrustningen. Utvecklingen av den moderna andningsapparaten har bidragit till den, även internationellt sett, effektiva och väl utvecklade rök- och kemdykningsteknik, som är den dominerande angreppsformen inom svensk räddningstjänst.  Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF) har gett Hans Wettergren i uppdrag, att uppdatera sin tidigare utgåva av Andningsskydd. Boken är ett komplement till handboken Rök och kemdykning. I vissa avsnitt av boken har detaljerade beskrivningar gjorts med tanke på att boken ska kunna användas vid grundläggande utbildning av räddningstjänstens personal.