Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Field determination method of oil-types and degree of weathering using NIR-spectroscopy and chemometrics
Författare
Fejes Jonas, Karlsson Mikael, Moberg Ludvig, Renberg Lars
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH), IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL)
Utgivningsår
1994-08-10
Forskningsrapport om separering av olika oljetyper vid oljeutsläpp.